Gert Eijkelboom

Kan kunstkritiek in het multimediale informatietijdperk, waarin de grenzen tussen kunstvormen steeds verder vervagen, ook morgen nog een rol van betekenis spelen en hoe dan? Wie zit er nog te wachten op een recensie? Bestaat er zo iets als professionele kritiek, of kan iedereen een mening spuien, leek of professional? Met mijn studie Kunstgeschiedenis en Journalistiek & Kritiek aan de UvA als bagage, ga ik als leek op theatergebied tijdens de workshop kunstkritiek, georganiseerd door het ITs Festival Amsterdam en het Domein voor Kunstkritiek, op ontdekkingstocht naar antwoorden op deze vragen. Meet the future of art criticism today!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s