Elien van Riet

Tijdens 4×4 Danskritiek in Intervisie (een project van De Nederlandse Dansdagen, Domein voor Kunstkritiek en het DOD) op 4 juni jl gingen vier danscritici, drie choreografen, een dramaturg en het publiek op zoek naar een vocabulaire om over dans te spreken en te schrijven. Kennis van dansstijlen, tradities in de dans en de context van een voorstelling is van wezenlijk belang om een vocabulaire te kunnen ontwikkelen.In de vorm van recensies en interviews analyseer ik tijdens ITs de invloed van diverse dansstijlen op de esthetiek van een nieuwe Nederlandse generatie choreografen en dansers.

Tot zover schreef ik over het ITs:

Wat is mijn bagage om over eigentijdse dans te schrijven en dit in een maatschappelijke context te plaatsen?

In mijn studie Theaterwetenschap aan de UvA met specialisaties in dans en filosofie schreef ik een scriptie onder begeleiding van Maaike Bleeker, De flãneur onder het publiek: de beweging van de kijker door eigentijdse dansvoorstellingen. Nu werk ik als redacteur van TALK (online), een boek en online platform over de SNDO, en als hoofd PR&Marketing bij DansWerkplaats Amsterdam (DWA).

Wil je meer weten over mijn scriptie? Ik onderzocht een model waarop een bepaalde voorstelling een kijker kan aanspreken op zijn rol als flãneur. De kijker als flãneur bevindt zich niet langer in een detective waar hij of zij een lineair plot moet achterhalen, maar dwaalt rond in een doelloos landschap. Dit doelloze landschap impliceert een nieuwe esthetische logica. Die nodigt de kijker uit om door andere tijden en ruimtes te reizen, maar herinnert hem of haar tegelijkertijd aan zijn/haar fysieke aanwezigheid in de zaal. Zo opent zich een nieuw kennisveld waarin een verschuiving in de waarneming en het begrip hiervan mogelijk is.

Een samenvatting of exemplaar is te bestellen via elienst@hotmail.com

One response to “Elien van Riet

  1. Hoi Elien!

    Wat leuk om op deze site rond te kijken en te lezen.
    Je hebt een leuke baan gevonden zie ik al! Mooie site ook van de dans werkplaats.

    Alles goed verder?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s