Anoek Nuyens

De voorstellingen die ik op het ITs ga bekijken laten zich moeilijk vangen in één  alomvattende thematiek. Sommige makers of acteurs volg ik al een tijdje, anderen niet. Sommige studeren af aan de mimeopleiding, andere aan de regie-, of acteursopleiding. Ik heb de voorstellingen gekozen omdat het onderwerp me aansprak, of omdat het mijn nieuwsgierigheid wekte. Ik vind het belangrijk om, hoe klein of groot een artikel ook is, altijd een context te schetsen rondom de voorstelling. Wie is de maker en hoe verhoudt hij/zij zich tot het reeds bestaande repertoire?

Ik hoop in de toekomst het grote misverstand over theaterkritiek, namelijk dat het niets meer dan een negatieve reflectie zou zijn, te doorbreken. De theaterrecensent is een belangrijke schakel tussen makers en toeschouwers. Hij of zij kan hedendaagse ontwikkelingen inzichtelijk maken voor de toeschouwer en fungeert zo als een belangrijke mediator.

Anoek Nuyens (1984) studeerde Theaterwetenschap in Utrecht en Berlijn. Ze liep stage bij Marianne van Kerkhoven in Brussel. Ze werkt als freelance dramaturg en schrijver samen met verschillende jonge Nederlandse theatermakers, o.a. Lizzy Timmers en Roeland Hofman. Anoek schrijft voor het Belgische theaterblad Etcetera.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s