Ilona de Jong – ‘Onderweg’ naar de toekomst

Marcel Harteveld (25) en Johan Fretz (24) zijn onderweg. Onderweg naar een diploma van de Amsterdamse Toneelschool en Kleinkunstacademie. Onderweg naar een eigen vorm van theater. En onderweg naar het ITs festival met de voorstelling, hoe kan het ook anders, ‘Onderweg’.

Samen noemen de twee heren zich de Gebroeders Fretz. Marcel heeft dit bedacht, omdat hij Fretz toch beter vindt klinken dan zijn eigen achternaam Harteveld. Volgens Johan zijn ze te omschrijven als ‘een romantische halve neger’ (hijzelf)en ‘een lekker nuchtere Hollander’ (Marcel).

Al in het tweede jaar van de opleiding wisten de theatermakers hoe hun toekomst er uit zou zien. Ze wilden meteen al samen voorstellingen maken. ‘School gaat er vooral om dat je je voorbereidt op wat je erna wilt doen,’ vertelt Marcel, ‘en een sterke plus aan onze opleiding is dat je de ruimte krijgt om jezelf te ontdekken en dat hebben we gedaan.’ Vooral het combineren van hun interesses vinden de mannen interessant. Cabaret en tekst zijn meer Johan’s terrein, terwijl Marcel zich juist stort op muziek. In hun eerste avondvullende voorstelling ‘Onderweg’ maken ze een combi van beide disciplines.

‘Onderweg’ laat het kruispunt zien tussen de jeugd en de volwassenheid. De twee twintigers zien om zich heen dat er in hun generatie een keuze gemaakt moet worden: ben je nog een jongere of ben je al volwassen? En wat ga je doen met de rest van je leven? Johan probeert in de voorstelling een keuze te maken door met een backpack de wereld rond te trekken, maar Marcel blijft juist thuis om zijn toekomst te overdenken.

Zo vertwijfeld over de weg naar de toekomst lijken Marcel en Johan zelf helemaal niet. Ze hebben grootse plannen na de opleiding aan de Theaterschool en voelen zich verantwoordelijk als theatermaker om te communiceren met de samenleving. Als kunstenaars blijven ze nadenken over wat er om hen heen gebeurt. Johan: ‘Theo Maassen vertelt dat men vaak zegt: ‘Maak je niet druk’, maar je moet je verdomme wel druk maken om alles om je heen.’ ‘Maar wij stellen vooral vragen over wat we zien en we pretenderen niet dat we de antwoorden hebben,’ voegt Marcel daaraan toe.

In de vertoning van ‘Onderweg’ op het ITs festival worden vragen al helemaal niet beantwoord. Deze voorstelling is alleen een soort samenvatting van de bijna 2 uur durende voorstelling. ‘We kregen helaas maar 45 minuten op het ITs,’ legt Marcel uit. ‘Hopelijk is dat genoeg om het publiek te triggeren en ze aan te zetten tot nadenken,’ vult Johan aan. Want dat is het doel van de voorstellingen van de Gebroeders Fretz: het publiek laten nadenken over hun nieuwe vorm van theater, ‘komische verhalende muziektheater’.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s