Review De Tien Gezworenen

(Dutch version below)

De Tien Gezworenen
Seen on June 18, 2009 at the Amsterdam Theatre School.

Sarah Vankersschaever

Ten Sweaty Jurors

‘Attention! It’s hot in the theatre. Once you get in, there is no way out. Water has been provided.’ It is the hottest day of the year in the world of De tien gezworenen (the ten jurors) and that’s we were made aware of.
It is scorching in the theatre of the Amsterdam Theatre School and for once not the actors but the audience is taking off its clothes.
The (theatre)director and writer Gerardjan Rijnder is not a stranger in the Theatre School. As an eighteen-year-old he attended the Director program. Currently, as a sixty-year-old he has supervised ten graduating students. He used the 1957 drama film Twelve Angry Men as a starting point. Even though two hotheads die in his adaptation, the plot remains the same: a jury has to decide whether an eighteen-year-old boy has stabbed his father. And, don’t forget, it is scorching in the meeting room.
De tien gezworenen is an outstanding piece for the ten freshly-baked actors to work on. The number of jurors equals the number of personalities on stage and there is a character for everyone: the petty snob, the snappy greybeard, and the stubborn businesswoman. As a result, some actors brilliantly resort to cliches, something we take for granted. Not only because it is too hot to complain, but above all because De tien gezworenen managed to juxtapose the heat to the seriousness of the trial.
Gerardjan Rijnders and his pupils have created a feisty play in which gravity and agility are constantly clashing. It gives the piece its intensity, yet sadly also a limited reach: De tien gezworenen is a very successful exercise, although with a little more sweat it would have been a tragicomedy instead of a convincing farce.

De tien gezworenen. De Theaterschool: Amsterdamse Toneelschool Kleinkunstacademie. Directed and adapted by Gerardjan Rijnders. Performed by  Michiel Bakker, Carole van Ditzhuyzen, Sjaan Duinhoven, Rory de Groot, Kevin Hassing, Sofieke de Kater, Francesca Pichel, Janneke Remmers, Thijs Steenkamp en Eva Marie de Waal.

Dutch version:

Tien zwetende gezworenen

‘Opgelet! Het is warm in de zaal. Eenmaal binnen is er geen weg terug. Er wordt water voorzien.’ In de wereld van De tien gezworenen is het de heetste dag van het jaar en dat zullen we geweten hebben. Het is bloedheet in de zaal van de Theaterschool en voor een keer zijn het niet de acteurs maar de toeschouwers die hun kleren uittrekken.

De regisseur, de Delftse schrijver en theatermaker Gerardjan Rijnders, is geen onbekende in de Theaterschool: als achttienjarige volgde hij er de regieopleiding. Als zestigjarige begeleidde hij nu tien studenten bij hun afstudeerproject. Hij baseerde zich daarvoor op de televisieproductie Twelve angry men uit 1957. In zijn bewerking De tien gezworenen mogen er dan twee heethoofden sneuvelen, de plot blijft dezelfde: een jury moet beslissen of een achttienjarige jongen zijn vader al dan niet heeft neergestoken. En, niet onbelangrijk, het is bloedheet in de vergaderruimte. Maar dat had u ondertussen wel al geroken.

De tien gezworenen is een dankbaar stuk om met versbakken acteurs aan te sleutelen. Er staan evenveel juryleden als persoonlijkheden op scène dus er is voor elk wat wils: de kleinburgerlijke snob, de gezwinde grijsaard of de koppige zakenvrouw. Dat sommige acteurs daardoor met glans in een cliché vervallen, nemen we er zonder morren bij. Niet alleen omdat het te heet is om te morren maar vooral omdat De tien gezworenen er de ernst van de rechtszaak tegenover stelt.

Gerardjan Rijnders en zijn pupillen maakten er een pittige voortelling van waarin ernst en lichtvoetigheid voortdurend tegen elkaar opbotsen. Het verleent het stuk zijn dynamiek maar helaas ook zijn beperkte draagkracht: De tien gezworenen is een meer dan geslaagde oefening maar met een beetje meer zweet werd het een tragikomedie in plaats van een overtuigende klucht.

Go to the IT’s website

Buy Tickets

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s